zaanse hole4
 

Baanreglement Zaanse Golf Club


Speelrecht
 • Geldt voor leden van de Zaanse Golf Club, greenfeespelers, competitiespelers, cursisten van de golfpro’s werkzaam op de Zaanse, alsmede houders van een door een pro van de Zaanse Golfschool en de baanmanager geautoriseerd baanpermissiebewijs van NGF of NVG, mits zij spelen onder begeleiding van een speler die in het bezit is van een NGF clubhandicap;
 • Houders van een zgn. Goldcard, golfpro’s en anderen die in het bezit zijn van een door de NGF uitgegeven algemene speelkaart dienen deze te tonen voor het verkrijgen van een greenfeekaart;
 • Spelen op de baan is voor eigen risico. Stichting Beheer Golfterrein Wijdewormer en/of de Zaanse Golf Club zijn niet aansprakelijk voor diefstal, vermissing, schade aan eigendommen, verwondingen etc.;
 • Iedere speler dient een geldig toegangsbewijs (ledenkaart of greenfeekaart) zichtbaar aan de eigen golftas te dragen;
 • Niet-spelende personen, zoals caddies, hebben alleen toegang tot de baan als zij meelopen met een speler;
 • Indien bij wedstrijden publiek wordt toegestaan, zullen afzonderlijke gedragsregels worden vastgesteld;
 • Huisdieren zijn niet toegestaan.
 

Speelsnelheid, hoffelijkheid en veiligheid
 • Gestart wordt op hole 1, tenzij de marshal andere aanwijzingen geeft;
 • Aanwijzingen van de marshal dienen te worden opgevolgd;
 • Bij drukte in de baan kan de marshal naar eigen inzicht beslissen of flights worden samengevoegd of gesplitst, dan wel moeten doorspelen op een andere hole. Dit geldt niet bij wedstrijden en voor spelers die aantoonbaar een qualifying ronde spelen;
 • Houd rekening met andere spelers en speel zonder onnodig oponthoud. De richtlijn voor een ronde van 18 holes op deze baan is 3 uur en 30 minuten voor een tweebal en 4 uur voor een driebal;
 • Wacht met slaan totdat u zeker weet dat spelers vóór u buiten bereik zijn;
 • Niet afslaan op hole 6 indien zich op de naastgelegen Zuiderweg verkeer bevindt binnen 150 m van de afslagplaats;
 • Spelers op de afslagplaats van hole 9 dienen spelers die komen van hole 14 op weg naar de afslag van hole 15, voor te laten gaan;
 • Spelers op de afslag van hole 11 hebben voorrang op degenen die van hole 10 komen;
 • Op hole 17 mag pas worden afgeslagen als de spelers van hole 18 zich op de betreffende afslagplaats bevinden of het schuilhokje hebben bereikt.
 • Greenkeepers hebben altijd voorrang. Men dient te wachten met verder spelen tot dezen daartoe een teken hebben gegeven;
 • In geval van beginnend noodweer geldt het volgende:
  • bij 3 korte signalen de baan zo spoedig mogelijk verlaten;
  • bij 1 lang signaal kan worden verder gespeeld;
  • bij 2 lange signalen wordt een op dat moment gehouden wedstrijd afgelast.

Zorg voor de baan
 • Elke speler is verplicht bij het betreden van een green een pitchfork bij zich te hebben;
 • Pitchmarks moeten worden gerepareerd;
 • Plaggen moeten worden teruggelegd en stevig te worden aangestampt;
 • Geen oefenswings maken op de afslagplaatsen;
 • Bunkers na betreding altijd aanharken en de hark terugplaatsen in de houder;
 • Ground under repair zo min mogelijk betreden en er niet uit spelen.
 • Afval, zoals papier, sigarettenpeuken, lege flesjes et cetera deponeren in de afvalbakken bij de tees;
 • Het betreden van het riet en/of het spelen van een bal vanuit het riet in een waterhindernis IS NIET TOEGESTAAN. Het riet beschermt de oevers tegen afslag. NB Indien leden of de marshal vaststellen dat deze regel bij herhaling wordt overtreden heeft de marshal de bevoegdheid de betrokkene te verbieden verder te spelen;
 • In het broedseizoen is het verboden de waterhindernis aan de rechterkant van hole 14 te betreden. Dit wordt aangegeven op het mededelingenbord bij afslag 1 en door middel van een bord bij de betreffende waterhindernis.
 • Bij gebruik van de afslagplaatsen op de dijk (2, 3, 10, 11 en 12) moet een speler die een buggy gebruikt, die beneden aan de helling zetten; buggy’s mogen niet op de dijk komen. NB. Indien leden of de marshal constateren dat deze regel bij herhaling wordt overtreden heeft de marshal de bevoegdheid de betrokkene te verbieden verder te spelen;
 • Buggy’s dienen altijd op ruime afstand van de green te worden geparkeerd.
 
Op het mededelingenbord en op de website zal worden aangegeven wanneer trolleys zonder zgn. winterbanden niet meer zijn toegestaan.
 

Kleding en uitrusting
 • Iedere bezoeker en speler wordt geacht zich te houden aan de algemeen geldende regels voor fatsoenlijke kleding. Zie hiervoor de afbeeldingen in de kleedkamers en in de hal van het clubhuis. Het dragen van joggingpakken, trainingsbroeken of aanstootgevende kleding wordt niet toegestaan;
 • Het gebruik in de baan van driving range ballen of floating ballen is niet toegestaan;
 • Het gebruik van een mobiele telefoon in de baan is slechts toegestaan voor noodgevallen. Spelers dienen het apparaat tijdens de ronde op trilstand te zetten;
 • Elders op het complex, behalve op het terras en in het clubhuis, mag een mobiele telefoon wel worden gebruikt om te telefoneren, mits men andere aanwezigen niet hindert;
 • Het raadplegen van online- informatie via een smartphone of tablet daarentegen is wel toegestaan op het terras en in het clubhuis. Gebruikers van de gratis WiFi-service wordt verzocht zich te houden aan de algemeen geldende “fair use” normen.
 
Wormerland, 29 september 2014

Baanstatus